Αυτό το μάθημα καλύπτει, προς παρόν, μερικούς τομείς της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης, όπως είναι το Δίκαιο Εμπόριο και οι Στόχοι της Χιλιετίας.

Παρουσιάζεται η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού μέσα από κείμενα, βίντεο και κινούμενα σχέδια. Στη συνέχεια υπάρχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και άρθρα και απόψεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος δίνεται ένα κουίζ / τεστ γνώσεων προκειμένου να γίνει εμπέδωση στα ανθρώπινα δικαιώματα.Στην ενότητα αυτή αναφέρονται και αναλύονται οι οκτώ (8) Αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας που υιοθέτησαν τα κράτη – μέλη του Ο.Η.Ε. και αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης μέσω βελτίωσης των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών στις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση στο Δίκαιο Εμπόριο (Fair Trade) αναφέροντας τα κύρια προϊόντα που διακινούνται μέσω αυτού καθώς και τις συνθήκες εργασία και αμοιβής των εργατών και μικροπαραγωγών των χωρών του τρίτου κόσμου.