Ορισμός του εθελοντισμού. Η ιστορία του εθελοντισμού στην Ελλάδα με ιδιαίτερη έμφαση στου Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004. Τι είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εθελοντή. Βασικά πλεονεκτήματα του εθελοντισμού.